Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 8. 2019

 

Holany 2019

Každoročně se zúčastňujeme vzpomínkového setkání v Holanech u České Lípy, abychom si připomněli mohutnou protiválečnou demonstraci českých a německých antifašistů, které se 28. srpna 1938 zúčastnilo na 30 tisíc účastníků.

Nechyběli jsme v Holanech ani v pátek 23. srpna 2019 a 14 semilských účastníků přijelo podpořit tuto významnou akci a uctít všechny české a německé vlastence a antifašisty, kteří  obětavě a statečně bojovali a i v současnosti bojují za spravedlivější svět bez válek  a násilí.

V projevu u památné desky připomínající Slavnost sbratření v roce 1938 připomněl místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí Zbyněk Cincibus odvahu a obětavost tehdejších funkcionářů družstva Včela, kteří v Holanech zorganizovali velkou demonstraci k odhalení základního kamene plánované výstavby dětské ozdravovny. Upřímně poděkoval i  všem přítomným za statečnost a odvahu, se kterou připomínají podobné historické události a zúčastňují se pořádaných akcí.

Po pietním aktu a položení kytic k základnímu kameni a pamětní desce následovala neformální beseda ve společenském sále, na které předseda OV KSČM Česká Lípa Václav Větrovec srdečně uvítal 1. místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, předsedkyni Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM Helenu Vrzalovou, místopředsedu KSČ a redaktora Haló novin Romana Blaško, delegaci německých a polských přátel, krajské zastupitele za KSČM Miloše Titu a Jana Dvořáka, zástupce organizací KSČM, KČP, VSA, LKŽ a další.

Gerd Hommel, zastupující organizaci přátel Ernesta Thälmanna, vzpomněl i nedávného setkání antifašistů v červnu 2019 v Jilemnici a na Žalém a vyzval k pokračování úzké spolupráce mezi našimi organizacemi.

Vydařené setkání a besedu zakončila tradiční Internacionála.

dscn0099---kopie.jpg  dscn0090---kopie.jpg

 dscn0074---kopie.jpg dscn0104---kopie.jpg

Další fotografie ze setkání v Holanech najdete ve fotogalerii pod názvem "Holany 2019".                                                                 

 

 

11. 8. 2019

Pozvánka

Okresní výbor KSČM v České Lípě pořádá v pátek 23. srpna 2019 od 15,30 hodin v městysi Holany v okrese Česká Lípa pietní akt a besedu při příležitosti 81. výročí mohutné protiválečné a protifašistické manifestace Čechů a Němců „Sbratření národů“ v srpnu 1938.

Zúčastní se delegace OV KSČM Semily a k účasti zveme i další členy, sympatizanty, vlastence a antifašisty.

cl_holany_2019.jpg

 

22. 7. 2019

Budeme se opět klanět rodu Walderode?

walde.png

"Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil rozhodnutí okresního soudu v Semilech o navrácení více jak tří miliardového majetku, potomkům šlechtického rodu Walderode považuji za velice nebezpečný precedens ve vztahu k platnosti a výkladu dekretů prezidenta republiky Eduarda Beneše. Podivný je letitý průběh celé kauzy a zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2008. Jsem přesvědčen, že tímto krokem je zpochybněna platnost tzv. dekretů prezidenta republiky a může to vést k významným krokům v neprospěch České republiky," řekl Stanislav Grospič

 

Autor: 

Mediální úsek ÚV KSČM

 

 

 

 

17. 6. 2019

 

Výzva k jednotnému a radikálnímu postupu všech levicových sil pro zachování míru na naší planetě.

 

V sobotu 15. června se uskutečnilo tradiční Mezinárodní setkání antifašistů, organizované Okresním výborem KSČM v Semilech ve spolupráci s Místní organizací Klubu českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou a Zájmovou skupinou Vlasteneckého sdružení antifašistů Jilemnicko.

Ve velkém sále Společenského domu JILM v Jilemnici se diskuse o současných problémech bezpečnosti a nutnosti mírové spolupráce komunistických a antifašistických organizací zúčastnilo na 70 účastníků. Mezi hosty setkání byli srdečně přivítáni za ÚV KSČM místopředseda Václav Ort, pravidelný účastník akcí a dosavadní poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, delegace německých přátel z Revolučního svazu přátelství v čele s předsedou RFB Albrechtem Geislerem, za Komunistickou stranu Německa Jürg Hebestreit, za Die Linke Christa Junge, delegace Polské strany dělnické z Lubaně vedená Kazimierzem Binaszczykem, za Komunistickou stranu Polska Zbigniew Wiktor, místopředseda Národní rady KČP Zbyněk Cincibus, předseda krajské organizace KČP Leoš Hamrský, delegace z OV KSČM Česká Lípa vedená předsedou Václavem Větrovcem a OV KSČM Jičín v čele s předsedou Petrem Typltem.

Srdečně byl uvítán i doc. Jaroslav Štrait, kterého přítomní účastníci znají jako obětavého badatele a historika. Ve svém vystoupení, které zahájilo letošní setkání antifašistů, připomněl, že právě v těchto místech, kde nyní sídlí jilemnický kulturní dům, se připravoval proletářský sraz na Labské louce v srpnu 1932, na kterém se aktivně podílel obětavý komunista a vlastenec Josef Hrubý spolu s bratry Gaidovými z Vrchlabí. V období před vypuknutím 2. světové války se v lesích na hoře Žalý tajně scházeli čeští, polští a němečtí antifašisté a společně organizovali a domlouvali ilegální odbojovou činnost a spolupráci.

V dalších vystoupeních se diskutující zaměřili zejména na současné problémy mezinárodního levicového a antifašistického hnutí. Vycházejíce z historických událostí před 2. světovou válkou, upozorňovali na současné rostoucí nebezpečí vzniku válečného konfliktu, který by měl nedozírné následky pro celou lidskou společnost. Jako nezbytné východisko pro úspěšný boj za mír je třeba intenzivnější mezinárodní spolupráce levicových stran, hnutí a občanských aktivit. V tomto smyslu vyzněla i přijatá rezoluce, kterou přítomní účastníci jednomyslně schválili.

Po ukončení diskuse odjeli všichni účastníci a hosté na Benecko k hotelu Zlatá vyhlídka, odkud následoval individuální turistický výstup na horu Žalý k Památníku setkávání antifašistů, kde se uskutečnil pietní akt s projevem místopředsedy NR KČP Zbyňka Cincibuse a položením kytic k uctění památky předválečných bojovníků proti fašismu a válce. Závěrečné tóny a zpěv Internacionály ukončily důstojný pietní akt na hoře Žalý.

Rezoluce Žalý 2019

My, účastníci Mezinárodního setkání antifašistů, jsme se sešli na paměť proletářských srazů 20. a 30. let minulého století, abychom se poklonili památce těch, kteří bojovali za práva pracujících a po nástupu fašismu se neváhali postavit společně proti jeho teroru.

Uplynulo mnoho zim v krkonošských horách a jeho obyvatelé poznali na vlastní kůži válečné útrapy, vůli po mírovém životě, budovatelské vzepjetí, neoddiskutovatelné přínosy, ale i chyby, údobí socialismu i nástup globalizovaného imperialismu současnosti.

Lidé, kteří vytvářejí hodnoty jsou opět konfrontováni s vykořisťovatelskými praktikami, ale svoji budoucnost ve volbách spojují s pravicí. Nebo rezignují a odvěkou touhu lidí pro spravedlivém uspořádání světa vzdali? 

Současné vládnoucí politické síly překrucují historii a zkušenosti generací přebíjejí pravicovou propagandou a demagogií. Dehonestují hrdiny, omlouvají se těm, kteří v minulosti válku rozpoutali, zesměšňují ideje, které mají hluboké kořeny v historii lidstva.  Poučeni z chyb minulosti podsouvají národům tvrzení o válečné hrozbě z východu s cílem obětovat Evropu v chystaném válečném střetu. Zneužívají latentní nespokojenosti občanů v barevných demonstracích pro své protilidové politické cíle.

Nechceme a nebudeme k tomu mlčet. Vyzýváme všechny ty, komu leží na srdci zachování míru na naší planetě, aby se aktivně postavili těmto manipulacím. Voláme po sjednoceném a radikálním postupu všech levicových sil v našich zemích. Změny ve společnosti nenastolí sebelepší vyjednavači v parlamentech, nebudou-li se moci opřít o srozumitelně a viditelně vyjádřenou vůli lidu. V tom spatřujeme manko levicového hnutí, které se nachází v krizi. Vyzýváme tedy i představitele těch stran, hnutí a spolků, které stojí skutečně na straně pracujících, aby spojily své síly.

 

Všichni lidé jsou si rovni!

Socialismus je nejen možný, ale jediný možný, pro zachování tohoto světa.

Kapitalismus drancuje přírodní bohatství, nehledí na lidské oběti, prohlubuje chudobu. Války jsou pro něj přirozeným nástrojem. Nedopusťme je.

Nenechme našim národům vygumovat historickou paměť. Sami se z ní poučme.

Hovořme otevřeně o hrozbách, nabídněme opět lidem východiska.

 

Jilemnice – Žalý 15. června 2019

 

Fotografie z průběhu  Mezinárodního setkání antifašistů jsou zveřejněny ve Fotoalbu pod názvem "Žalý 15. 6. 2019"

 

 

plakat-zaly-2019---jpg.jpg

 

                 

        lidice-lezaky-hano-280na440--1-.jpg

 

27. 5. 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v okrese Semily

Voleb se zúčastnilo 19 821 voličů, tj. 33,32%

1. ANO 2011                            3 744 hlasů, tj. 19,01%

2. ODS                                    3 111 hlasů, tj. 15,79%

3. Piráti                                   3 110 hlasů, tj. 15,79%

4. STAN + TOP 09                    2 788 hlasů, tj. 14,15%

5. KDU ČSL                              1 104 hlasů, tj. 5,60%

6. KSČM                                   1 031 hlasů, tj. 5,23%

7. ČSSD                                      652 hlasů, tj. 3,31%

 

Kandidátka KSČM Ing. Kateřina Konečná byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.

Děkujeme za Vaše hlasy pro kandidáty KSČM !!!

Upřímně děkujeme všem členům a sympatizantům, kteří se aktivně podíleli na průběhu a organizování volební kampaně. Srdečný dík patří i všem členům za práci v okrskových volebních komisích. 

 

Výsledky voleb do EP v jednotlivých obcích okresu  Semily v porovnání s výsledky voleb do EP v roce 2014 uvádíme v Menu - rubrice "Volby do EP 2019".

 

 

 

 

 

 

6. 5. 2019

dscn2121.jpg

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům KSČM, kamarádům a přátelům, že naše řady opustil po delší vážné nemoci ve věku 71 let soudruh Josef Svoboda z Lomnice nad Popelkou.

Byl členem komunistické strany od roku 1975, obětavě a aktivně vykonával funkce předsedy ZO, člena OV KSČM, předsedy Místní organizace KČP a zastupitele Města Lomnice nad Popelkou.

Smuteční rozloučení se zesnulým s. Josefem Svobodou se bude konat v pátek 10. 5. 2019 v 11,15 hodin ve smuteční obřadní síni v Lomnici nad Popelkou.

 

 

 

 

5. 5. 2019

Chuchelna 2019

Ozbrojené povstání proti německým okupantům se rozhořelo dne 3. května 1945 v malé vesnici Chuchelna u Semil. Němcům se nepodařilo ho ihned potlačit, tak jako se jim to povedlo v Přerově, Nymburce nebo Poděbradech. Povstání se postupně rozrostlo a rozšířilo na celé Semilsko a Novopacko a potom i dále.

Povstání v Chuchelně mělo i své oběti, jejichž jména jsou uvedena na pamětní desce u Pomníku obětí 1. a 2. světové války. Jejich památce se přišli poklonit a jejich hrdinství uctít v pátek 3. května 2019 účastníci pietního shromáždění organizovaném Okresním výborem KSČM Semily společně s vlasteneckými a protifašistickými organizacemi.

Mezi hosty pietního shromáždění byli Ing. Jaromír Kohlíček - poslanec EP, Zbyněk  Cincibus - místopředseda Klubu českého pohraničí, delegace OV KSČM z České Lípy a Jablonce nad Nisou a další.

Po ukončení slavnostního pietního aktu se účastníci přemístili do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde setkání pokračovalo besedou, do které přispěl se svými poznatky z návštěvy Krymu Ing. Jaromír Kohlíček, dále pokračoval se zajímavými informacemi o své cestě do Sýrie Bc. Stanislav Mackovík a působivé fotografie a zážitky ze svého dlouhodobého pobytu v Afganistánu prezentoval Ing. Lubomír Detko.

Jejich vystoupení vyústilo v připomínku odkazu těch, kteří se v minulosti dokázali postavit proti fašismu a obětovali své životy za náš život v míru.

p1160440.jpg p1160448.jpg

p1160454.jpg p1160475.jpg

 

2. 5. 2019

Z okresní oslavy 1. máje v Kulturním centru GOLF a z autobusového zájezdu a účasti na prvomájových oslavách v České Lípě.

img_20190501_101323---kopie.jpg img_20190501_101349---kopie.jpgp1160410---kopie.jpg

p1160380---kopie.jpg p1160383---kopie.jpg

p1160384---kopie.jpg p1160387---kopie.jpg

p1160395---kopie.jpg p1160406---kopie.jpg

p1160408---kopie.jpg p1160411---kopie.jpg

p1160417---kopie.jpg p1160422---kopie.jpg

 

 

                                                       pozvanka-1.-maj-1.jpg


                                        untitled-2.jpg


pozvanka-chuchelna-2019-1.jpg


16. 4. 2019

V úterý 16. dubna navštívila okres Semily volební štafeta kandidátů do Evropského parlamentu KSČM - Česká levice společně! Na jejich trase okresem doprovodili Terezu Čechovou - Humpolcovou a Jana Klána i další členové semilské organizace KSČM. Účastníci štafety zavítali do Benešova u Semil, Bozkova, Vysokého nad Jizerou, Jablonce nad Jizerou, Jilemnice, Košťálova, Lomnice nad Popelkou, Semil a Turnova. Při všech zastaveních rozdávali občanům volební noviny, propagační předměty a zvali je k účasti ve volbách do EP. Ve městech, která navštívili, je přišli podpořit, pozdravit se s nimi a vyměnit si názory i další zástupci místních organizací KSČM.

 p1160362---kopie.jpg p1160366---kopie.jpg p1160371---kopie.jpg

 p1160375---kopie.jpg p1160377---kopie.jpg p1160378---kopie.jpg

                                       p1160353---kopie.jpg 

 

 

14. 4. 2019

Na veřejné předvolební besedě v semilském Sportovním centru se představil kandidát do Evropského parlamentu, kandidující za KSČM - Česká levice společně!, redaktor Haló novin a fotograf Roman Blaško. Seznámil přítomné posluchače se svými zkušenostmi z uplatňování společného postupu levicově orientovaných stran a občanských hnutí v obhajobě oprávněných zájmů a potřeb lidí. Jeho vystoupení vyznělo v jednoznačný závěr - získat co největší počet voličů k účasti ve volbách a k hlasům pro kandidáty KSČM, kteří to Nenechají tak!

             img_20190411_152125.jpg p1160344.jpg

             p1160352.jpg img_20190411_152143.jpg

             p1160351.jpg img_20190411_161754.jpg

 

 

pozvanka-nenechme-to-tak---3-_page-0001--1-.jpg

423-roman-blasko.jpg

Pozvání k besedě přijal a na setkání s Vámi se těší

Roman Blaško, redaktor Haló novin a fotograf,

kandidát pro volby do Evropského parlamentu 2019

 

15. 3. 2019

Dnes odpoledne jsme si jménem OV KSČM, KČP, ČSBS, VSA a LKŽ Semily připomenuli 15. březen 1939 - tento nejčernější den v historii naší republiky, položením kytice k pamětní desce na budově semilské radnice, připomínající návštěvu T. G. Masaryka v Semilech 17. 9. 1922 – zakladatele společné republiky Čechů a Slováků, kterou se němečtí nacionalisté před 80 lety snažili rozbít a zničit.

                                                        img_20190315_133621.jpg

 

 

15. 3. 2019

Prohlášení KSČM k okupaci ČSR nacistickým Německem a vzniku Protektorátu Čechy a Moravy

Je to přesně 80 let, kdy bylo Československo obsazeno fašistickým Německem a rozděleno na Protektorát Čechy a Morava. Je hned v počátku třeba zdůraznit, i když se dnes dělá vše, aby se skutečná podstata věcí z mysli našich občanů a zejména mladé generace vytěsnila, že způsob obsazení Čech a Moravy německým vojskem byl násilným trestním činem, odporujícím mezinárodnímu právu.

Není potřeba zacházet do podrobného popisu a sledu událostí těchto pohnutých dnů, protože všichni, kdo je chtějí znát tak, jak se skutečně udály a jsou oproštěni od dnešního falšování a účelového zkreslování dějin, je znají. Znají kořeny a samou podstatu těchto událostí. Znají i zrádcovskou úlohu tehdejších představitelů našeho státu, už když se rozhodli přijmout mnichovský diktát západních velmocí a tím rozhodli i o našem dalším osudu. Samotný 15. březen 1939 pak byl pokračováním těchto nezapomenutelných kapitol našich novodobých dějin.

Co znamenala okupace pro naše národy, jsme sami, v té nejkrutější míře, poznali. Odtržení českého pohraničí a následná šestiletá okupace Československé republiky, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů a rozpoutání dosud největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu v lidských dějinách, druhé světové války. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat: germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, Lidice, Ležáky. Máme v paměti a víme, co byla sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů.

V tomto výčtu nemůže být zapomenuto ani skutečné vyhnání deseti tisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí uskutečněného na základě mnichovského verdiktu. Nebo řádění ordnerů a sudetoněmeckého Freikorpsu vůči našim občanům. Šlo o skutečné vyhnání ze strany radikálních sudetských Němců, i když i v tomto případě se dnes ze strany některých kruhů v sousedním Německu, za servilní pomoci některých našich politiků a sdělovacích prostředků dělá vše, aby se paměť lidí vymazala.

Byla to tragická bilance pro náš národ. Válka proti fašismu byla bojem na život a na smrt. Šlo o další existenci českého národa a další osud všech Slovanů. 195 tisíc našich občanů bylo umučeno v koncentračních táborech, další padli na frontách v zahraničních armádách, v domácím odboji či na popravišti gestapa. Genocidní politika nacismu a fašismu, spáchaná ve prospěch a za podpory mezinárodního kapitálu, zejména na slovanských národech a zvěrstva proti dalším národům byla vedena snahou o ovládnutí celého světa. Hitlerův sen o světovládě a o tažení na východ ale nakonec skončil jeho porážkou a vítězná rudá vlajka zavlála nad Berlínem.

Tyto tragické události vždy varovaly a stále varují a jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhávání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. Nacionalismus, nezodpovědní politici, nerozhodnutí diplomaté, bojechtiví generálové, a to vše opět pod taktovkou světového kapitálu. Ve světě vzrůstá geopolitické napětí mezi světovými velmocemi, opět se uplatňuje právo síly a rozpoutávají se válečné požáry. Světový mír je nebezpečně rozbouřený, řinčí se zbraněmi na Ukrajině, Sýrii, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují. Mnoho obyvatel je v uprchlických táborech bez potravy, vody, proudu a bez základních podmínek pro život, protože jim byly zničeny jejich vesnice a města. Ztráty životů lidí jsou nedozírné. Už nikdo nepočítá zahynulé, zraněné, vyhnané, vystěhované, zubožené, hladové a přivedené do neštěstí.

V kontextu tohoto mezinárodního vývoje posledních let je možné říci, že celosvětový mír, jako základní předpoklad existence a budoucnosti nejen našeho státu a českého národa, ale i celého lidstva je opět ve vážném ohrožení. KSČM nemá v současnosti větší úkol, než aktivně vystupovat proti přípravám nové velké války, dělat vše pro zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz.

Autor: 

VV ÚV KSČM

 

12. 3. 2019

Okresní výbor KSČM Semily ve spolupráci se Základní organizací KSČM v Lomnici nad Popelkou uspořádal tradiční oslavu Mezinárodního dne žen na lomnickém Zámku. Několika snímky přibližujeme příjemnou atmosféru a dobrou náladu, které celé slavnostní setkání provázely.

      p1160259.jpg p1160261.jpg p1160265.jpg

      p1160269.jpg p1160270.jpg p1160272.jpg

      p1160275.jpg p1160277.jpg p1160283.jpg

      img_20190312_153533.jpg img_20190312_162101.jpg img_20190312_162106.jpg

 

 

Zveme Vás na společnou oslavu

Mezinárodní den žen

na Zámku v Lomnici nad Popelkou

v úterý 12. března 2019 od 15.00 hodin

v klubovně v přízemí

Program:

Slavnostní setkání se členy KSČM

Hudební produkce p. Šilhán

Gratulace k MDŽ

Kytička pro všechny přítomné ženy

Tradiční občerstvení

 

Pořadatel:  Okresní výbor KSČM Semily ve spolupráci se Základní organizací KSČM v Lomnici nad Popelkou

 

8. 3. 2019

 

 

mdz-2019-filip.jpg

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

Všem slečnám, ženám, maminkám, tetám, babičkám přejeme k MDŽ krásně prožitý den, radost a pohodu.

 

mdz-2019.jpg

mdz_katka.jpg

4. 3. 2019

2019_003_008_pozvanka_na_pietni_akt_jaros.jpg

 

30. 1. 2019

 

K návštěvě ministra zahraničí na Ukrajině

KSČM i já osobně považujeme ukrajinské národy za naše sousedy a blízké přátele. Udržování a rozvoj diplomatických vztahů s touto zemí je nezbytné, ale návštěva ministra zahraničních věcí ČR, T. Petříčka, nejenže proběhla  v nevhodnou dobu, ale zejména měla nepřijatelný průběh.

Tomáš Petříček uskutečnil oficiální návštěvu, kterou nelze vykládat jinak, než jako politickou podporu současného prezidenta a jeho vlády v období vrcholící prezidentské kampaně, tedy jako možný zásah do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

Přitom Ukrajina se v současné době nachází na významném politickém rozcestí. 31. března 2019 se konají prezidentské volby. Na Ukrajině probíhá bouřlivá až surová volební kampaň. Podle všech dostupných průzkumů je pravděpodobnost vítězství stávajícího prezidenta Petra Porošenka malá. Prezident a jím jmenovaná vláda se provinili na ukrajinském národě tím, že v rozporu s ústavou rozpoutali na východě Ukrajiny občanskou válku, které padlo za oběť více než 10 000 občanů Ukrajiny, 25 000 bylo zraněno a 1 500 000 obyvatel opustilo své domovy. Ukrajina se po pěti letech současné vlády nachází na pokraji ekonomického a politického kolapsu. Dochází k nárůstu fašizmu, Ukrajina oslavuje válečné zločince jako Stepana Banderu a Romana Šuchevyče jako hrdiny. Dochází k omezování svobody slova napadáním, či dokonce vězněním novinářů, kteří se nepřipojují k šíření nacionalistických postojů. Na Ukrajině existují i vězni svědomí. Jedním z nich je paradoxně například Nadija Savčenková, která byla považována za hrdinku bojů proti povstalcům v Donbase do té doby, než se politicky rozešla se současnou vládní garniturou. Dnes se Savčenková nachází ve vazbě, údajně za přípravu státního převratu. Občany Krymu zbavila Ukrajina občanství. Krym odřízla od zásobování vodou, elektřinou a od železničního spojení. Na Ukrajině je porušována náboženská svoboda. Příslušníci tradiční Ukrajinské pravoslavné církve jsou vyháněni z chrámů, které obsazují stoupenci nové církve založené za pomoci představitelů kyjevského režimu. Dochází k potlačování jazykových práv maďarského a ruskojazyčného obyvatelstva, které představují významnou část obyvatel Ukrajiny.

T. Petříček bohužel nevyužil návštěvu k tomu, aby se důrazně distancoval od podpory nacionalizmu a fašizmu a porušování lidských práv, o kterých rád mluví jinde. Kategoricky neodmítl glorifikaci Stepana Bandery, který byl již předválečnými polskými soudy, za účasti československých orgánů, odsouzen k trestu smrti za teroristickou činnost a stejně tak příslušníků Ukrajinských nacionalistů. Pokud se T. Petříček setkal s představiteli neziskových organizací a s představiteli krymských Tatarů, proč si nenašel čas na setkání s našimi krajany, kteří dodnes žijí v této těžce zkoušené zemi? Mnoho z nich si mimochodem pamatuje masakry svých rodinných příslušníků ve Volyňské oblasti v období druhé světové války, prováděné ukrajinskými nacionalisty, kterým jsou dnes vypláceny veteránské penze. Je s podivem, že si pan ministr zcela zjevně neuvědomuje, že v zájmu lidí žijících na Ukrajině je ukončení občanské války a obnovení normálních vztahů jak s Ruskem, tak i s ostatními sousedy. Stabilita Ukrajiny je významnou bezpečnostní otázkou pro Českou republiku, protože zhroucení této země, které dnes reálně hrozí, by pro Českou republiku znamenalo obrovskou migrační vlnu, nárůst kriminality a ostatních bezpečnostních rizik.

Ukrajina dnes nebojuje za samostatnost, jak se domnívá pan Petříček, neboť je samostatným státem již od 24. srpna 1991. Ukrajina bojuje za svoji budoucnost. Část obyvatel Ukrajiny se rozhodla ze země emigrovat, obyvatelé Krymu se oddělili ústavně a úspěšně, obyvatelé Doněcka a Luhanska za svá práva dosud bojují. A to je důvod k zamyšlení pro samotné Ukrajince, jestli jejich současné státoprávní uspořádání vyhovuje státu, na jehož území se nachází několik národů majících sice mnoho společného, ale i toho, co je rozděluje.

Ukrajina potřebuje nejenom ekonomické, ale především státoprávní reformy. Když Češi žili v jednom státě se Slováky, hledali jsme společně mnoho způsobů společného soužití. Nejprve to byla federace, později jsme se dokázali bez jediné kapky krve a jako přátelé rozejít. Pan Petříček se mohl s Ukrajinci například podělit o naše historické zkušenosti soužití v mnohonárodnostním státě. V takovém případě by Českou republiku zastupoval nikoliv jako politický aktivista, ale jako odpovědný ministr zahraničí.

Autor: 

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny ČR a předseda ÚV KSČM

Převzato z www.kscm.cz

 

 

25. 1. 2019

 

Volební  model v lednu 2019

volebni-model---leden-2019.jpg

Volby by v lednu podle modelu CVVM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent. Piráti by měli 15 a ODS 13 procent. ČSSD průzkum přisuzuje 12,5 procent, KSČM 9,5 procent a lidovcům 5 procent. Další strany by se do Sněmovny nedostaly.

Mimo by tak zůstala SPD Tomia Okamury s podporou 4,5 procenta, hnutí STAN (3,5 procenta) i TOP 09 (3 procenta). Zelení by podle modelu získali 1,5 a Svobodní 1 procento.

Volební účast průzkum odhadl na 62 procent oprávněných voličů.

Průzkum proběhl od 5. do 17. ledna a zapojilo se do něj 1087 respondentů.

 

22. 1. 2019

 

Nenechme to tak!

foto_zlute_vesty_detail.jpg

Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, předsedkyní Krajského výboru KSČM Praha.

Nový rok přinesl další zdražení. Premiér Andrej Babiš prezentuje různá sociální opatření, nová od 1. ledna 2019, která jsou chvályhodná, například nezanedbatelný růst průměrných penzí. Jenže zvýšený příjem u mnohých domácností bude současně odčerpán na zvýšené výdaje. Co tomu říkáte?

Máte naprostou pravdu. Na jedné straně se přidá pár stovek, na straně druhé o ně hned zase přijdou, respektive přijdou o víc. Vždyť kam se podíváte, tam se zdražuje. Potraviny, hygienické potřeby, léky, náklady na bydlení, prostě věci, bez kterých se člověk neobejde. Zvýšení cen energií, tepla a vody od nového roku bude stát domácnosti další výdaje. Např. čtyřčlennou domácnost to přijde na zhruba 1 300 korun ročně navíc. A co je podstatné, obrovsky narůstá nerovnost mezi lidmi. Jedni berou stamiliony měsíčně, druzí nemají na školní obědy pro svoje děti a na základní životní potřeby vůbec. A nejde jen o samoživitelky nebo důchodce. Týká se i těch, kdo pracují, ale pobírají minimální mzdu nebo nízký plat. Člověk pracuje, má pravidelný příjem, ale přitom má existenční problémy a zápasí s nedostatkem. Pro tento stav se vžil nový termín „pracující chudoba“ a týká se stovek tisíc našich občanů. Jde o okrádání těch, co pracují, pro pohádkové zisky bohatých.

 Proti zdražování připravujete na sobotu 26. ledna demonstraci. Kdy a kde? Kdo je pořadatelem?

Demonstraci „Společně proti zdražování“ pořádá KV KSČM Praha s podporou dalších organizací (KSM, OS ČMS, LKŽ, SpaS ad.) a uskuteční se v sobotu 26. ledna ve 14 hodin na Václavském náměstí („u koně“) v Praze. Chceme upozornit hlavně na neskutečné zdražování nákladů na bydlení, které teď od 1. ledna nabírá na obrátkách. Ceny bytů, nájmy, zdražování cen vody, plynu, elektřiny…jak to mají ti lidé utáhnout? Už teď má nějakou exekuci přes 850 tisíc lidí, to je 9,7 % obyvatel ČR, mezi nimi rodiny s dětmi, důchodci. To mají skončit na ulici nebo v ubytovnách, kde z jejich situace budou těžit kšeftaři s chudobou? Ráda bych ještě dodala, že počítáme s tím, že to nebude jediná demonstrace proti zdražování. Chceme na ni navázat v dalších měsících, kdy to na lidi přímo dopadne, dalšími akcemi v ulicích. - Předpokládám, že oslovíte i další subjekty, strany a spolky, jejichž příznivci mohou demonstraci podpořit...jaké? Samozřejmě. I proto ji pořádáme pod názvem „Společně proti zdražování“. Jak už jsem uvedla, podpořily nás různé levicové organizace. Mimo těch, které jsem zmínila, jsme oslovili i Levou perspektivu, KSČ, SDS, SON, Seniory ČR, Radu seniorů ad. Naši akci prezentujeme na sociálních sítích, zajímají se o ni i některá média. Chtěla bych touto formou pozvat co nejvíce lidí, protože bydlení musí být jedním ze základních lidských práv a je potřeba to dát hlasitě vědět.

 Bude k dispozici petice?

Ano. Občané budou moci podepisovat petici za dostupné a kvalitní bydlení, čímž navazujeme na petiční akci před volbami. Požadujeme v ní vytvoření systému dostupného bydlení, výstavbu obecních a družstevních bytů a domovů pro seniory, přidělování bytů podle potřeby a ne metodou, kdo dá víc, zastropování nájmů a regulaci nákladů na bydlení. Loni vzrostlo nájemné, vodné a stočné, ceny elektřiny a teplé vody. V Praze vedl naprostý nedostatek dostupného bydlení a poptávka vysoce překračující nabídku k meziročnímu zvýšení cen pražských bytů o 11 % , v roce 2017 činil meziroční nárůst 19 procent.

 V některých médiích již akci udělali reklamu, když uvedli, že do ulic "vyjdou žluté vesty". Jak to tedy je?

Je to tak, jak jste uvedla. Do ulic půjdeme ve žlutých vestách a vyjádříme tak solidaritu s oprávněnými levicovými požadavky sociálního hnutí ve Francii, s požadavky, které přesahují hranice země. Tuto podporu ostatně ve svém stanovisku schválil i ÚV KSČM. To pochopitelně neznamená, že bychom podporovali provokace, násilnosti, vandalismus a ničení ze strany skupin, které se napojují na hnutí žlutých vest a chtějí ho tak diskreditovat. Takže přijďte vyjádřit svůj názor (kdo může, tak ve žluté vestě). Nikdo to za nás neudělá. Nenechme to tak!

Autor: 

Monika Hoření

Zdroj: 

Haló noviny

 

 

 

 

vanocni-pohlednice-1---kopie.jpg

 

 

16. 12. 2018

 

KSČM povede do voleb Konečná

Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná bude vedoucí kandidátkou pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce. Strana do nich jde po boku dalších levicových subjektů. Sjednocená kandidátka ponese název »KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ«.

Rozhodli o tom na sobotním 5. zasedání v Praze členové Ústředního výboru KSČM, kteří ji upřednostnili před protikandidátem Jaromírem Kohlíčkem v poměru hlasů 59:19. V tajném hlasování se pak na další místa kandidátky dostali Andrej Bóna (číslo 2), Arťom Korjagin (3), Roman Blaško (4), Lukáš Pařízek (5) a Dagmar Švendová (6).

KSČM, která je součástí frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice, má nyní v Evropském parlamentu tři zástupce – kromě Konečné i Jiřího Maštálku a Jaromíra Kohlíčka. Ten v průběhu stávajícího pětiletého funkčního období nahradil zesnulého Miloslava Ransdorfa.

Pojmenovat viníky

»Současná evropská integrace je nefunkční,« uvedla v sobotu Konečná. »EU potřebuje zásadní změnu. Nemůže to být uskupení, které řídí bruselští byrokraté,« připojila. »Evropská unie potřebuje radikální levici, která zajistí, že sociální spravedlnost bude vládnout všude v Evropě. Pomůže k pozastavení výdajů na zbrojení, zabrání vzniku evropské armády a smlouvám typu CTA a TTIP, které jsou jednoznačně nevýhodné. Český občan nesmí být pracovníkem druhé kategorie,« vyzvala místopředsedkyně ÚV KSČM.

Dalším důležitým krokem je podle ní pojmenování viníků, a právě proto bude důležité, aby měla autentická levice silný hlas. »Musíme označit, kteří politici se zaprodávají nadnárodním společnostem a kteří byrokraté škodí občanům. Tak, jak se nám povedlo zastavit TTIP a CETA, samozřejmě společně s dalšími politiky a organizacemi, může se nám podařit postavit kandidátní listinu a program, který bude novou cestou pro evropské občany,« uvedla.

Nenechme to tak!

Členům pléna představila Konečná dvě verze volebního programu, přičemž ta dlouhá je určena dovnitř strany pro její členy a kandidáty. Kratší pak přináší bodové priority, přičemž ústředním heslem je »NENECHME TO TAK«.

»Nenechme to tak, protože chceme referendum pro setrvání České republiky v EU. Není to téma, které bychom si vymysleli, protože je moderní. My ho prosazujeme dlouhodobě - a obecně platí, že chceme, aby občanů mohli rozhodovat o zásadních věcech v referendu,« řekla Konečná a dále pokračovala přesně v duchu ústředního hesla. »Nenechme to tak, protože současná evropská byrokracie není akceptovatelná. Nenechme to tak, protože 17 miliard eur z rozpočtu se ročně ztrácelo v kapsách pár vyvolených směrem ke zbrojím korporacím. Chceme revizi smluv, bez té se dále nepohneme,« konstatovala vedoucí kandidátka a dodala: »Nenechme to tak, protože se nechceme nechat školit od kolegů ze západu, jak bychom to tady měli dělat. Nenechme to tak, protože nám jde o to, aby se 10 milionům lidí v České republice žilo dobře.«

Čtyři priority

Čtyřmi základními prioritami jsou »rovnost«, »bezpečnost«, »demokracie a transparentnost« a »soběstačnost«. Na kandidátce nechybějí nestraníci, stejně jako zástupci dalších levicových stran či hnutí – Ne základnám, KSČ či Strany demokratického socialismu. Tento fakt se odráží i v samotném názvu společné kandidátky. »Naší tendencí není se izolovat, ale otevřít tak, abychom ve výsledku byli jedinou levicovou hybnou silou, která bude spojovat a integrovat, a ne se někde schovávat a hrát si jen to své. Čím více stran bude na palubě, tím lépe se nám může povést zajistit náš volební výsledek. Jde o to, že to není sociální demokracie, která se tváří jako levicová strana, ale ve skutečnosti je KSČM jedinou levicovou alternativou, která se dokáže programově v některých bodech protínat se svými partnery. Název KSČM v první linii zůstává, navíc ovšem chceme oslovit co nejširší veřejnost,« dodala Konečná a neopomněla poděkovat Jiřímu Maštálkovi, který již v příštím roce kandidovat nehodlá, za více než čtyři roky společné práce v Evropském parlamentu.

Projdou i další sankce?

O volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května roku 2019, hovořil ve svém projevu na sobotním zasedání i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Připomínám, že v květnu příštího roku půjde o to, jaké bude postavení nejen KSČM, ale také frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice v Evropském parlamentu. Stále hrozí, že při malé síle této frakce budou prosazovány tu sankce proti Maďarsku, tu proti České republice nebo Slovensku, a tak je potřeba upozorňovat občany, že nelze ignorovat sílu Evropského parlamentu a že je třeba k volbám jít a hlasovat pro skutečné národní síly, tedy pro KSČM a její spojence,« řekl Filip. »Příští složení Evropského parlamentu bude mít zásadní vliv na to, jak se bude žít v České republice, protože když prošly jedny sankce, mohou být také sankce další,« dodal předseda ÚV KSČM, jehož celý sobotní projev přinášíme v příloze Naše pravda.

V diskusi k plánované kampani pro volby do EP na 5. zasedání vystoupili mj. Karel Klimša, Karel Kvit, Jaromír Kohlíček, Martin Juroška, Marta Semelová, Jaromír Petelík, Josef Šenfeld, Josef Bohatec, Martin Říha a řada dalších.

(pk)

Převzato z www.halonoviny.cz

 

17. 11. 2018

 

Beseda s Ing. Jaromírem Kohlíčkem

V zasedací místnosti OV KSČM Semily se ve čtvrtek 15. listopadu uskutečnila beseda s poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem Kohlíčkem. Poutavé vyprávění o jeho návštěvě na Krymu, s mnoha historickými skutečnostmi i současnými poznatky, doprovázené bohatou fotodokumentací nadchlo všechny přítomné účastníky.

img_20181115_153702.jpg img_20181115_153825.jpg

img_20181115_155007.jpg img_20181115_164127.jpg

Další fotografie jsou umístěny ve fotoalbu pod názvem "Beseda J. Kohlíček".

29. 10. 2018

 

Češi a Slováci patří k sobě

Češi a Slováci patří historicky i geneticky k sobě a naše národy žádná hranice nerozdělí, dokázali jsme, že umíme udělat od jehly po jadernou elektrárnu a měli bychom být na to hrdí.

To a mnoho jiného zaznělo v Praze v budově ÚV KSČM v ulici Politických vězňů k příležitosti oslav stého výročí založení republiky, kterou pořádalo oddělení pro odborné zázemí a teoreticko-ideologickou práci ÚV KSČM ve spolupráci s oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor ÚV KSČM a Komisí žen ÚV KSČM. »Naplňuje mne hrdostí, co Češi a Slováci dokázali, my nemáme stovky milionů nebo dokonce miliardy lidí jako Čína nebo Indie, a přesto jsme dokázali dělat všechno, jak se říká, od jehly po jadernou elektrárnu. Takové druhé dva národy ve světě nenajdete,« uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Dále připomněl, že ať už jde o poněmčování Čechů v rámci Habsburské monarchie, tak tisíciletý útlak Slováků ze strany Uhrů, vše se podařilo překonat. »Překonali jsme mnoho obtíží, které nás provázely, máme mnoho nepřátel zvenčí a máme řadu nepřátel uvnitř z té páté kolony, kteří se vždy snažili připojit k tomu silnějšímu a poklonkovali. Dělení našeho státu bylo vždy dáno tím, že někdo usiloval o naše území,« nastínil Filip a doplnil, že například se vstupem do Evropské unie se nepodařilo vyjednat rovné podmínky. »Naše doprava již byla integrovaná a zemědělství bylo dostatečně kvalitně koncentrováno, to vše ti, kteří tvořili pátou kolonu, rozbili a nyní se to pod hlavičkou EU podle svých podmínek snaží postavit znovu. Mnozí nám vnucují neoliberální modely, které nám nejsou vlastní, mohou zvítězit ale pouze dočasně,« upozornil Filip, podle nějž je spojenectví Čechů a Slováků dobrým příkladem pro všechny slovanské národy. »Už v roce 1918 nakonec zvítězili ti, kteří byli ochotní jít společnou cestou Čechů a Slováků a vzdorovat těm, kteří usilovali o naše ovládnutí,« připomněl.

»Obnovená státnost naší republiky je zavazující, o to více je smutné, že si vznik Československé republiky připomínají ti, kteří stáli u rozbití naší společné země. Průzkumy i nyní ukazují, že přes 60 % lidí se ani dnes nesmířilo s rozbitím našeho společného státu,« konstatoval místopředseda ÚV KSČM a předseda Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič.

»Masaryk, Beneš a Štefánik museli vynaložit obrovské úsilí, aby dosáhli toho, že vůbec Československá republika vznikla. Češi a Slováci mají mnoho styčných bodů v historii, a to už od Velkomoravské říše. Blízkost Čechů a Slováků je nám zřejmě i geneticky daná. Jak povídal Andrej Hlinka, tisícileté manželství s Maďary se nevydařilo, musíme se rozejít. A my jsme se, ještě před Martinskou deklarací rozhodli, že to s Čechy zkusíme. A nebýt koncepce československého národa, nebyla by ani Československá republika, v rámci Evropy byla politika národních států, však na území této republiky bylo méně Slováků než Němců,« konstatoval předseda Komunistické strany Slovenska Jozef Hrdlička. »Koncepce československého národa byla správná a klobouk dolů před Masarykem, Benešem a Štefánikem a dalšími, kteří stáli při jeho zrodu,« dodal a okomentoval i nedávnou minulost. »Dovolím si tvrdit, že československý model socialismu byl nejdemokratičtější, nejprogresivnější a dosáhl obrovských úspěchů v oblasti průmyslu, zemědělství, školství i zdravotnictví. Nikde na světě nebyl model socialismu úspěšnější než v Československu,« uvedl Hrdlička.

Současně varoval, aby se komunisté v České republice nerozhádali tak, jak se tomu stalo na Slovensku, byla by podle něj škoda, kdyby se KSČM, která je jednou z nejsilnějších komunistických stran v Evropě a jedinou, která z bývalého »východního bloku« stále funguje, rozhádala.

»Pro mou generaci bylo Československo samozřejmost, přineslo nám to mnoho dobrého,« připomněla historička Věra Bartůňková a pohovořila o skutečnostech, které provázely historii našeho státu. Předsedkyně Komise žen Soňa Marková pak připomněla, jakou roli hrály ženy v politice, které měly navíc komunistické smýšlení, a dodala, že už Masaryk prosazoval rovnost pohlaví a byl tak vlastně první prezident feminista. Ekonom a statistik Václav Průcha pak ve svém referátu upozornil, že ženy to neměly na začátku minulého století lehké. Popsal mnohé ekonomické aspekty, které vznik republiky provázely, a pozastavil se nad tím, že v současné době média mnohá fakta z minulosti zkreslují a přebarvují.

Na závěr slavnostního aktu bylo předáno ocenění Žena roku, kterého se zúčastnili mimo jiné místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná, předsedkyně Levicových klubů žen Květa Šlahůnková, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort a předsedkyně Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM Helena Vrzalová.

Ocenění Žena roku obdržely Jitka Sutnarová, Marie Köhlerová, Dagmar Bazalková a Ludmila Boháčková, zvláštní ocenění pak dostala Ludmila Šneberková a Alena Novotná.

Součástí programu bylo i kulturní vystoupení a promítání dokumentárního filmu o vzniku Československa.

Autor: 

Marie Kudrnovská

Zdroj: 

Haló noviny 29. 10. 2018

 

 

7. 10. 2018

logo_kscm_1a_na-vysku_barva_cmyk.jpg

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

Děkujeme všem za hlasy jak v senátních, tak v komunálních volbách. Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na volební kampani pro naši stranu.


7. 10. 2018

Výsledky voleb do Senátu PČR ve volebním obvodě 35 - Jablonec nad Nisou a 38 - Mladá Boleslav - 1. kolo ve dnech 5. a 6. 10. 2018

 

Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

počet

zprac.

v %

209

209

100,00

113 308

50 288

44,38

49 388

47 289

95,75

 

Kandidát

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

příjmení, jméno, tituly

1. kolo

1. kolo

1

Kalvová Šárka Mgr.

KSČM

KSČM

BEZPP

2 334

4,93

+2

Tejmlová Michaela Mgr. LL.M.

SEN 21

SEN 21

BEZPP

10 505

22,21

+3

Zeman Jaroslav

ODS

ODS

ODS

16 229

34,31

4

Švarc Michal Mgr.

SPD

SPD

SPD

2 596

5,48

5

Žur Pavel Mgr.

NBPLK

NBPLK

NBPLK

4 744

10,03

6

Chuchlík Josef

ANO

ANO

BEZPP

8 329

17,61

7

Berounský Jindřich

ČSSD

ČSSD

ČSSD

2 552

5,39

 

 

Obvod: 38 – Mladá Boleslav

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

počet

zprac.

v %

253

253

100,00

112 598

51 408

45,66

50 438

48 179

95,52

 

 

Kandidát

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

příjmení, jméno, tituly

1. kolo

1. kolo

1

Weissová Daniela

Piráti

Piráti

Piráti

7 080

14,69

2

Nwelati Raduan MUDr.

ODS

ODS

ODS

16 317

33,86

3

Nos Josef

SPD

SPD

BEZPP

2 154

4,47

4

Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

6 970

14,46

5

Müller Jiří

ANO

ANO

ANO

8 627

17,90

6

Jermář Josef RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

4 695

9,74

7

Plch Miroslav

TOP 09

TOP 09

TOP 09

2 336

4,84

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstev měst v okrese Semily, kde kandidovala KSČM

Město Jilemnice

Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v %

8

Komunistická strana Čech a Moravy

1 387

3,92

3,91

0

 

Město Lomnice nad Popelkou

Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v %

3

Komunistická strana Čech a Moravy

1 311

3,94

3,94

0

                 

 

Město Semily

Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v %

5

Komunistická strana Čech a Moravy

4 304

7,29

7,29

1

                 

 

Město Turnov

Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v %

7

Komunistická strana Čech a Moravy

3 793

2,93

3,59

0

Podrobnější výsledky voleb jsou zařazeny v rubrice "Volby do zastupitelstev měst a obcí 2018".

 

16. 9. 2018

80 let od Mnichovské zrady – další diktát nedopustíme

Před 80 lety z 29. na 30. září 1938 byla podepsána pro Československou republiku a její občany potupná Mnichovská dohoda. Naše státnost byla rozbita za ponižujících podmínek nacistického Německa za souhlasu našich dřívějších spojenců. A. Hitler, E. Daladier, B. Mussolini, N. Chamberlain ji podepsali, aniž k tomu přizvali zástupce  Československa a formou hrubého ultimáta ji předložili československé vládě, která ji byla nucena projednat. Ministr zahraničí ČSR K. Krofta vyslancům Francie, Velké Británie a Itálie sdělil stanovisko ČSR, že jménem prezidenta a své vlády prohlašuje, že se podrobujeme rozhodnutí, k němuž došlo v Mnichově bez nás a proti nám.

Francie a Velká Británie chladnokrevně zradily Československou republiku, prý proto, aby zachránily mír v Evropě. Jejich postoj k událostem celého roku 1938 byl plný falešných slibů a hrubého nátlaku. Vědomě orientovaly fašistické Německo na Východ. Přehlížely nabídku Sovětského svazu.  Zradu ČSR připravovala tajná diplomacie uvedených mocností s Hitlerem. Cíleně rozbíjela spolu s pátou kolonou henleinovců náš stát zevnitř. Toto „vnější řízení“ bylo neoddělitelnou součástí teroristické a psychologické války fašistického Německa proti ČSR.

Mnichov znamenal odtržení českého pohraničí a následnou šestiletou okupaci Československé republiky, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů a rozpoutání dosud největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu v lidských dějinách.

Bezprostředně před 30. zářím, po projevu A. Hitlera v Mnichově, se Freikorps pokusil ovládnout pohraničí naší země. Ihned po přijetí Mnichovské dohody dostalo vyhánění Čechů a Židů z pohraničí další dramatický rozměr. K nim se v útěku přidali i němečtí antifašisté, kteří se obávali represí. Po 1. říjnu 1938 se české obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven. Postižena byla i Komunistická strana Československa, která vystupovala na obranu naší země nejrozhodněji ze všech politických sil. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do Protektorátu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi. Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, nesměli ho dále prodávat do českých rukou apod.

Nemůže být proto zapomenuto skutečné vyhnání desetitisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí uskutečněného na základě mnichovského diktátu. Doba fašistické okupace se stala zkušebním kamenem morálních vlastností společnosti. Žel, někteří polistopadoví představitelé České republiky však zaprodávají české národní zájmy. Díky jejich vládnutí na našem území volně působí Kancelář sudetoněmeckého Landsmanšaftu a různé neonacistické organizace, propůjčují se k tomu některé neziskové organizace. Nadbíhání a podpora revanšistickým cílům a aktivitám sudetoněmeckého Landsmanšaftu, které se jim zevnitř našich vlád dostávalo, křísí a podněcují jejich troufalost v jejich neustálé snaze o anulování Postupimských dohod, zvláště za zrušení denacifikačních dekretů prezidenta Beneše.

Dnes opět čelíme selhání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. Ve světě vzrůstá geopolitické napětí mezi světovými velmocemi, opět se uplatňuje právo síly a rozpoutávají se válečné požáry. V posledních desetiletích proběhlo brutální zničení řady států, došlo k řadě krutých válek. Řinčí se zbraněmi na Ukrajině, v Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí a prohlubují se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují. A opět je to v zájmu nejreakčnějšího světového kapitálu, zejména pak ambicí Spojených států amerických. V kontextu mezinárodního vývoje posledních let je nutné říci, že celosvětový mír, jako základní předpoklad existence a budoucnosti nejen našeho státu a českého národa, ale i celého lidstva, je opět ve vážném ohrožení.

Pro KSČM v současnosti není většího úkolu, než aktivně vystupovat proti přípravám nové války, bojovat za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz, bojovat proti soudobým projevům fašismu a autoritářství. Stejně aktuální je boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich národních dějin a nenechat se zastrašit nebo umlčet při jejich obhajobě. Tragédie Československa v důsledku německého diktátu z Mnichova 1938 vždy varovala a stále varuje.

Autor: 

ÚV KSČM


11. 9. 2018

Na členskou schůzi turnovských komunistů se včera přijel představit a pobesedovat kandidát KSČM pro volby do  Senátu PČR ve volebním obvodě Mladá Boleslav a Turnovsko RSDr. Josef Jermář. 

V neformálním vystoupení představil své záměry, se kterými se bude ucházet o hlasy voličů v nadcházejících volbách. Mezi jeho programové priority patří zejména:

  • Podpora výstavby nových bytů pro novomanžele, včetně podpory poskytnutí bezúročných půjček.
  • Podpora výstavby sociálních bytů pro důchodce.
  • Podpora kulturního a sportovního vyžití všech věkových skupin občanů.
  • Podpora drobných a středních podnikatelů.
  • Podpora sborů dobrovolných hasičů při vybavování kvalitní a moderní požární technikou.
  • Podpora zajištění více obvodních, zubních lékařů a zdravotních sester.
  • Podpora zlepšení stavu našich komunikací, zvláště druhých a třetích tříd.
  • Podpora k zajištění bezpečnosti našich občanů, a to hlavně prevencí.
  • Podpora k omezení inkluze v našem školství.

   img_20180910_143440---kopie.jpg img_20180910_144429---kopie.jpg

 


2. 9. 2018

Svojšice 1. září 2018

V sobotu 1. září se uskutečnilo podruhé v obci Svojšice, v okrese Pardubice, tradiční, již 28. Setkání levicově smýšlejících občanů, jako start do ostré předvolební kampaně do Senátu a komunálních voleb, které se budou konat v říjnu letošního roku.

Samozřejmě, že na této významné politické akci nemohli chybět ani semilští komunisté. I když se nepodařilo, z důvodu menšího zájmu našich členů, realizovat původní záměr a vypravit zájezdový autobus, přesto se zájemci ze semilského okresu dopravili do Svojšic osobními auty, anebo jinými dostupnými dopravními prostředky.

Účastníkům setkání jsme v propagačním stanu nabízeli regionální výrobky a prezentovali jsme bohatou činnost naší okresní stranické organizace. Poprvé se prezentoval rovněž nově založený Levicový klub žen Semily.

Velice příjemné a milé bylo setkávání se s komunisty, kamarády a přáteli z ostatních okresů, s vedoucími představiteli z vedení KSČM, s poslanci PČR, s novými kandidáty KSČM do Senátu PČR i s přáteli z německé Die Linke.

Politický mítink, na kterém vystoupil s hlavním projevem předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, vyzněl k jednoznačnému odhodlání za prosazení všech požadavků KSČM, se kterými toleruje vládu ANO a ČSSD. Nesmiřitelný odmítavý postoj zaujímá KSČM v otázce účasti naší armády v zahraničních misích a zdůrazňuje úsilí v zachování celosvětového míru, nezbytného pro šťastný život současných i budoucích generací.

p1160154.jpg p1160150.jpg

 

 p1160155.jpg p1160156.jpg

p1160185.jpg p1160210.jpg

Další fotografie najdete ve fotoalbu pod názvem "Svojšice 1. 9. 2018".