Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní konference KSČM Semily 10. 2. 2018

Okresní konference KSČM Semily

V sobotu 10. února 2018 se restaurace Kulturního centra GOLF v Semilech zaplnila delegáty a hosty okresní konference KSČM.

Ze 14-ti základních organizací v okrese Semily se jí zúčastnilo 29 delegátů, což představuje 87,8% z celkového počtu 33 delegátů, kteří byli zvoleni na výročních členských schůzích ZO KSČM. 

Mezi hosty byli srdečně přivítáni s. Mgr. Dana Lysáková, členka VV ÚV KSČM a předsedkyně Libereckého KV KSČM, s. Pavlína Nováková Hrabálková, místopředsedkyně KV KSČM a předsedkyně OV KSČM Jablonec nad Nisou, s. František Chot, instruktor ÚV KSČM a tajemník KV KSČM, s. Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, s. Miloš Tita, předseda Klubu zastupitelů za KSČM Libereckého kraje, s. Šárka Kalvová, kandidátka za KSČM do Senátu Parlamentu ČR, s. Josef Jermář, kandidát za KSČM do Senátu Parlamentu ČR, s. Jiří Deml, zastupitel za KSČM v Jilemnici a další hosté.

Jednání okresní konference zahájila Píseň práce, po níž předseda OV KSČM s. Milan Mašek přednesl hlavní zprávu o činnosti okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolech okresní konference z 9. 1. 2016 a zabezpečení podílu okresní organizace KSČM na přípravě voleb do Senátu PČR a obecních zastupitelstev.

Zprávu o výsledcích hospodaření OV KSČM za uplynulé období, kterou obdrželi všichni účastníci písemně, uvedla místopředsedkyně OV KSČM s. Věra Picková.

Přítomní účastníci byli seznámeni se zprávou okresní revizní komise, kterou předložil její předseda  s. Jiří Boudný a se zprávou okresní rozhodčí komise, kterou předložil s. Milan Mašek.

Delegáti měli možnost se vyjádřit i k písemně předloženým materiálům – „Otevřeným dopisem členům ÚV KSČM, okresním a krajským výborům KSČM, delegátům okresních a krajských konferencí KSČM“, „Vyhodnocením plnění úkolů okresní konference z roku 2016“, „Výsledky voleb do PS PČR a východisky pro další činnost KSČM“ a s „Úkoly okresní stranické organizace Semily v letech 2018 – 2019“.

V další části jednání byli představeni kandidáti do jednotlivých stranických orgánů a funkcí a kandidáti za KSČM, kteří se budou ucházet o hlasy voličů ve volbách do Senátu PČR ve volebním obvodě Mladá Boleslav s. Josef Jermář a ve volebním obvodě Jablonec nad Nisou  s. Šárka Kalvová.

V podnětné diskusi vystoupilo celkem 13 delegátů a hostů. Hlavní myšlenkou většiny přednesených diskusních příspěvků bylo hledání východisek a cest ke zlepšení forem, metod a stylu stranické práce, kterými bychom mohli oslovit větší skupiny občanů a získávat je pro větší podporu naší politiky.

V tajných volbách nových stranických orgánů byl zvolen 15-ti členný Okresní výbor KSČM, 7-mi členný Výkonný výbor, 3 členná Okresní revizní komise a 3 členná Okresní rozhodčí komise. Novým předsedou Okresního výboru KSČM byl zvolen s. Jiří Boudný, předsedkyní ORK s. Marie Vondráčková a předsedou ORoK s. Milan Mašek.

Dále bylo zvoleno 7 delegátů a 1 náhradník na krajskou konferenci KSČM, 3 členové KV KSČM za okres Semily, po jednom zástupci okresu do Výkonného výboru KV KSČM, Krajské revizní komise a Krajské rozhodčí komise, jeden zástupce do ÚV KSČM a 2 delegáti a 1 náhradník na X. sjezd KSČM.

Ve veřejné volbě se delegáti vyjádřili k návrhům na kandidáty do vyšších stranických funkcí. Do funkce předsedy ÚV KSČM nominovali v pořadí podle počtu získaných hlasů s. Vojtěcha Filipa, s. Stanislava Grospiče a s. Josefa Skálu. Na funkci 1. místopředsedy ÚV KSČM nominovali s. Petra Šimůnka, do funkcí místopředsedů ÚV KSČM v pořadí podle počtu získaných hlasů s. Josefa Skálu, s. Martu Semelovou, s. Zdeňka Štefka, s. Soňu Markovou a  s. Jiřího Dolejše. Na funkci předsedkyně ÚRK nominovali s. Zdeňku Liškovou, na funkci předsedkyně ÚRoK s. Helenu Vrzalovou a na funkci předsedkyně Libereckého KV KSČM   s. Věru Pickovou.

Doporučili k volbě a nominaci kandidáty do Senátu PČR ve volebním obvodu Mladá Boleslav s. Josefa Jermáře a ve volebním obvodu Jablonec nad Nisou s. Šárku Kalvovou. Pro volbu do Evropského parlamentu v roce 2019 doporučili k nominaci a volbě s. Jaromíra Kohlíčka.

V přijatém usnesení byly stanoveny úkoly pro nově zvolené stranické orgány i pro funkcionáře základních organizací k projednání výsledků jednání okresní konference a přijetí odpovídajících opatření k dalšímu zkvalitnění činnosti.

Závěr okresní konference provedl nově zvolený předseda OV KSČM s. Jiří Boudný. Poděkoval za výsledky činnosti všem dosavadním členům a zároveň zdůraznil náročnost práce v současném období a vyzval k větší aktivitě a akceschopnosti ve všech stranických orgánech a organizacích. Internacionála ukončila jednání okresní konference v Semilech.

 

Nově zvolené orgány OV KSČM Semily

Okresní výbor KSČM

Beran Miroslav, Boudný Jiří, Čmuchal Jiří, Dvořák Karel, Fousek Rudolf, Houha Jaroslav, Kaván Bohuslav, Picková Věra, Rám Josef, Rubková Hana, Svoboda Josef, Svobodová Alena, Šprengr Jaroslav, Tomášek Oldřich, Zákoucká Anna

 

Výkonný výbor OV KSČM

Boudný Jiří, Houha Jaroslav, Kaván Bohuslav, Picková Věra, Svoboda Josef, Šprengr Jaroslav, Tomášek Oldřich

 

Okresní revizní komise

předsedkyně: Vondráčková Marie

členové: Houhová Jana, Vaněk Petr

 

Okresní rozhodčí komise

předseda: Mašek Milan

členové: Macháčková Jaroslava, Šlechta Jaroslav