Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní konference KSČM Semily 9. 1. 2016

Okresní konference KSČM 9. 1. 2016

         V kavárně Kulturního centra GOLF v Semilech se sešla v sobotu 9. ledna 2016 okresní konference KSČM Semily za 100% účasti 33 delegátů zvolených na výročních členských schůzích ZO KSČM.

         Ti mezi sebou přivítali předsedkyni KV KSČM Libereckého kraje a členku VV ÚV KSČM s. Mgr. Danu Lysákovou, poslance Parlamentu ČR s. Stanislava Mackovíka, instruktora ÚV KSČM a tajemníka KV KSČM s. Františka Chota, krajského zastupitele a předsedu zdravotního výboru Libereckého kraje s. Jana Dvořáka, předsedu krajské rozhodčí komise s. Jaroslava Havelku a předsedu OV KSČM Česká Lípa s. Václava Větrovce.

         Zprávu o činnosti okresní stranické organizace přednesl dosavadní předseda OV KSČM s. Lukáš Čížek. Zhodnotil práci okresního orgánu v uplynulém období, docílené výsledky i připomenul nedostatky, které se v činnosti vyskytly.

         Nedaří se dosahovat příznivějších výsledků ve volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů. Chybí osobnosti, které by pomohly v získávání voličů, máme vysoký věkový průměr našich kandidátů, neopíráme se o přitažlivé volební programy. Členská základna v okrese se zmenšuje a stárne, úbytek členů není vyvažován přijímáním nových členů.

         V práci okresního orgánu se nepodařilo udržet dělnou pracovní atmosféru a někdy převládalo vzrušené emotivní vystupování nad racionálním uvažováním. Přispěly k tomu i problémy v hospodaření okresní organizace, které byly řešeny kontrolou krajské revizní komise.

         Závěr přednesené zprávy stanovil hlavní úkoly, na které je třeba zaměřit pozornost všech stranických orgánů a základních organizací v okrese v následujícím období.

         Obsáhlá diskuse byla věnována oblasti hospodaření OV KSČM, problémům a nedostatkům, které byly v této činnosti zjištěny a stanoviskům okresní a krajské revizní komise, které tyto skutečnosti z pozice revizních orgánů posuzovaly.

         Delegáti konference posoudili návrh Stanoviska k materiálům předloženým členské základně k diskusi před IX. sjezdem KSČM a hlasováním se vyjádřili k jednotlivým  navrhovaným variantám ke zkvalitnění řízení stranické struktury.

         Ve volbách stranických orgánů bylo zvoleno 15 členů okresního výboru KSČM, novým předsedou OV KSČM byl zvolen s. Milan Mašek. Dále byla zvolena 5-ti členná okresní revizní komise, 3 členná okresní rozhodčí komise a další kandidáti do vyšších stranických orgánů. Konference zvolila i pořadí kandidátů ze semilského okresu pro zařazení na kandidátní listinu KSČM pro volbu Krajského zastupitelstva Libereckého kraje.

         V závěru okresní konference předal s. Čížek děkovný dopis 1. místopředsedy ÚV KSČM s. Šimůnka členům pléna OV KSČM a předsedům ZO KSČM, kteří ukončili svoji aktivní práci v těchto stranických orgánech.

Nově zvolené okresní stranické orgány:

Okresní výbor KSČM:

předseda: Mašek Milan

členové: Beran Miroslav, Čížek Lukáš, Čmuchal Jiří, Dvořák Karel, Houha Jaroslav, Kaván Bohuslav, Klinger Josef, Kosek Roman, Košťáková Alena, Picková Věra, Rám Josef, Rubková Hana, Svoboda Josef, Šprengr Jaroslav, Tomášek Oldřich.

 

Okresní revizní komise:

předseda: Boudný Jiří

členové: Erlebach Ivan, Houhová Jana, Mašková Zdena, Koudelka Zbyněk

 

Okresní rozhodčí komise:

předseda: Veverka Jan

členové: Hajdina Karol, Macháčková Jaroslava