Jdi na obsah Jdi na menu
 


Má práce je v duchu hesla S lidmi pro lidi

20. 3. 2010

Má práce je v duchu hesla S lidmi pro lidi

 

Prioritou Libereckého kraje je pokrýt poptávku po sociálních službách ve všech deseti »malých okresech« na svém území.

 

Zvolenou metodou je komunitní plánování, které vychází z potřeb současných nebo potenciálních uživatelů. Ty jsou pak návodem pro zřizovatele a poskytovatele sociálních služeb - které služby posílit, které utlumit a které pozměnit. Cílem je samozřejmě i efektivní vynakládání prostředků, na prvním místě by pak mělo být vykrytí všech bílých míst tam, kde ještě potřebné služby chybějí. Každý malý okres svůj úkol uchopil po svém.

 

V únoru výsledky dosavadního plánování rekapitulovali společně se zástupci obcí vedoucí pracovních skupin na Semilsku a Lomnicku. Konstatovali, že v regionu je k dispozici dostatek lůžek v domovech pro seniory i v zařízeních sociálních služeb. V posledních dvou letech se podařilo uvést do chodu dva kluby pro seniory s bohatou programovou nabídkou. Kvitovali, že je k dispozici široká vzdělávací nabídka. Klienti mají k dispozici týdenní zařízení sociální péče pro mentálně postižené v nedalekém Benešově.

 

V Semilech vzniklo elokované pracoviště turnovského Fokusu – denního stacionáře pro osoby s psychickým onemocněním. Již déle než 15 let poskytuje ve městě své služby denní stacionář pro předškolní děti s kombinovanými vadami. Město Semily každoročně investuje do bezbariérových úprav. Jde tak příkladem i firmám a dalším zařízením ve městě – ve městě je plně bezbariérová základní škola, byl instalován výtah na radnici a v brzké době by měl být i na poliklinice, kde dlouho chyběl.

 

Před pracovními skupinami je nyní úkol vytyčit další úkoly směřující ke zkvalitnění života seniorů, osob se zdravotním postižením nebo ohrožených sociálním vyloučením. Do práce skupin se zapojilo v devítitisícovém městě několik desítek dobrovolníků. Aby zvýšili informovanost občanů, iniciovali vydání katalogu služeb, uspořádali na radnici společnou prezentaci poskytovatelů, v obecních novinách vycházejí informační články.

 

V loňském roce se do komunitního plánování zapojila meziresortní skupina, která hledá cesty, jak předcházet sociálně negativním jevům mezi dětmi a mládeží. Jsou v ní zastoupeni zástupci všech pěti škol ve městě, městské i české policie, městského úřadu i pedagogicko-psychologické poradny. Devízou skupiny je dělná atmosféra týmu a chuť všech spojit své síly a koordinovat preventivní aktivity.

 

V loňském roce skupina uvedla do života dva projekty. Projekt »Vstup volný« vyvezl třicítku potenciálních klientů připravovaného nízkoprahového klubu na tři dny mimo město. Pro dospívající byl připraven bohatý program – setkali se s preventisty Policie ČR, absolvovali hru »Jak se nestat závislákem«, besedovali nad hranými i dokumentárními filmy. Nechyběl ani sportovní zápas a jen počasí nás přimělo nahradit návštěvu lanového centra bowlingovým turnajem. Program obohatila návštěva provozovatelů nízkoprahového klubu The Bouda z Turnova.

 

Druhý projekt byl určen dvěma stům žáků šestých a sedmých tříd semilských škol. Zapojilo se do něho několik institucí od Červeného kříže, přes policii, po oddíl juda. V rámci »Dne prevence kriminality« si skupiny dětí na stanovištích povídaly o bezpečnosti na silnicích, o poskytnutí první pomoci, o sebeobraně, o přestupcích a trestných činech. V rámci této akce měla premiéru i interaktivní hra zaměřená na taková témata, jako jsou šikana, dítě v roli svědka nebo kriminalita. Na stanovištích se dětem věnovali proškolení studenti maturitního ročníku místního gymnázia.

 

Oba projekty nesou můj rukopis a jsem ráda, že je o ně zájem. Nesmírně si cením množství lidí, které se mně podařilo získat ke spolupráci v zájmu města Semily, ve kterém žiji a v jehož zastupitelstvu již čtvrté volební období hájím barvy KSČM. Svoji práci se studenty, dětmi, ale i rodiči beru jako pojetí hesla S lidmi pro lidi.

 

Věra PICKOVÁ, kandidátka KSČM v Libereckém kraji pro volby do PS PČR
Haló noviny 20. března 2010