Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Danou Lysákovou

1. 3. 2010
Rozhovor s Danou Lysákovou, kandidátkou do Poslanecké sněmovny (Liberecký kraj)
 
Jste zastupitelkou města Liberec. V kraji jste členkou jeho školského výboru. Jak se vám vůbec v těchto orgánech zastupitelstvu pracuje?
Nutno konstatovat, že připravenost materiálů je ve své většině dobrá. V řadě případů prodejů či projektů se však v pozadí táhne jak otřepaná nit lobby skupinových zájmů či zájmů jednotlivců. Sliby politiků před volbami jsou jako prosklená výloha partaje..., a skutky po volbách bývají jako její vestavěná skříň.
Klub KSČM se velmi vážně drží svého programu, a to podporou běžných potřeb Liberečáků - jako přednostní privatizace bytového fondu pro nájemníky před prodejem celých objektů, stejně tak i zahrádky a pozemky pod domy a v okolí, podporujeme výstavbu sociálních bytů (např. ul. Krejčího a další).
Postupně na základě našeho podnětu vznik osadního výboru v Pilínkově, vznikly již další v Rochlicích, Vesci, Horním Hanychově. První byl právě v Pilínkově - okrajové čtvrti Liberce, který je znám ze seriálu Všichni školou povinní. Jistě si vybavujeme učitele Karfíka s hrablem a běžkami.
Prosazujeme navýšení kapacit v mateřinkách a jeslích, podporujeme vznik dalších pracovních míst v průmyslových zónách, z programu máme naplněn i vznik světelné křižovatky u Kauflandu v Pavlovicích. Na posledním zastupitelstvu jsme dávali podnět na udržení provozu poboček České pošty, a to na Králově Háji a v Hanychově pod Ještědem,a případně i v Pavlovicích. Zatím dle informací budou zachovány půl roku.
V honbě za ziskem i u státního podniku Česká pošta a v každodenním chaosu nebereme v úvahu, jaké problémy způsobí jen zrušení, řekněme, obyčejné pošty pro seniory zde na »Háji«. Při pracovních výkonnostních tarifech, na co mají jednotlivé doručovatelky několik minut, je nereálné vše zvládat. Tu dvě minuty, tu čtyři minuty na vydání důchodu, na doporučený dopis. Kolik mnohdy imobilních důchodců stihne se dobelhat ke dveřím? Nejstarší čtvrť Králův Háj již nemá základní školu, není zde žádný obchod, nyní má přijít i o poštu.
Ve školském výboru krajského zastupitelstva je poslední dobou vděčným mediálním tématem sloučení sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Optimalizace školské sítě byla nastavena za vlády ODS. V mnohém byla toto koncepce oprávněně kritizována. Konkrétně však v tomto případě návrh sloučení těchto škol s podmínkou zachování oborů se jeví bohužel jako nutný. Při nákladech na provoz, mzdy a efektivitu není dlouhodobě tento stav udržitelný. Jde o školy odborné s uměleckým zaměřením a přijímačkami do obou škol prošlo slovy devět studentů. Z jednání školského výboru vyplývá, že na dva žáky je jeden zaměstnanec. Přesto škola dostala možnost a čas získat další finance.
Považuji však za velice nedůstojné předvolební hrátky kolem tohoto problému. To, že politici hrají občas divadlo, ještě neznamená, že se jedná o politickou kulturu. Je před volbami a tanečky jsou zcela naruby. Autor projektu ODS, dnes v opozici, se starosty se ve své většině staví proti sloučení a realizaci svých nápadů. Přitom je velmi pravděpodobné, že po volbách ke sloučení dojde. A tady je jeden z problémů, proč je na politiku tak pejorativní náhled veřejnosti. Zastírání skutečností, rámování v časech výhodných pro volené zástupce lidu, nedůstojné hrátky s důvěrou. Také za bukem může být nepříjemně, když začne foukat z druhé strany.
 
Velmi se mluví o kontroverzní dálnici přes Český ráj. Jaký je váš názor?
Dálnice R35 je velmi horký politický brambor, jedna z tras koridoru R35 vedoucí mezi dvěma částmi CHKO Český ráj. I názory v našem klubu KSČM jsou rozporuplné. Nutno konstatovat, že konečné rozhodnutí je na všech třech dotčených ministerstvech (ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí). Kraj dává doporučující stanovisko. Studie musí být zároveň projednaná na úrovni všech dotčených krajů. Závěry a hodnocení musejí vycházet z více hledisek u všech tří vymezených koridorů. A to z hlediska technického, stavebních nákladů, dopravního, ekologického a ekonomické efektivnosti. Rychlostní silnice R35 je součástí dopravního systému dálniční a silniční sítě České republiky, jejíž kompletní dobudování se předpokládá v letech 2017-2020. V této síti plní R35 funkci takzvaného druhého severního propojení Čech a Moravy, rovnoběžného s vedením trasy dálnice D1, což umožní redistribuci dopravy a převzetí části dopravy z dálnice D1 mezi Olomoucí a Hradcem Králové. Dále R35 má význam pro zajištění regionálních vztahů na severu Čech a Moravy, a po realizaci dálnice D1 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko a D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice ČR/Polsko, jako propojení mezinárodního významu. Celková délka tohoto nejdelšího silničního tahu v naší republice bude po jeho dobudování zhruba 358,1 km. Z této délky je v kategorii rychlostní silnice R35 asi 267,3 km a asi v délce 90,8 km jsou silnice v kategorii první třídy I/35. V současné době je v provozu pouze 81,6 km v kategorii rychlostní silnice, tj. zhruba 30% její délky. Trasa R35 prochází přes území čtyř krajů - Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký. Jediný úsek, který nemá trasu stabilizovanou územními plány, je úsek R35 mezi Turnovem a Úlibicemi. Prověření tohoto území z hlediska technického návrhu, dopravních vazeb, ekologického hodnocení, ekonomického vyhodnocení a demografických údajů je náplní této studie. Zadáním byly v území stanoveny tři koridory pro vedení trasy R35. Koridory jsou prověřeny z hlediska technického, ekonomického, dopravního, ekologického a demografických údajů.
Nejhorším řešením je prodlužování současného stavu. Hygienické a zdravotní podmínky obyvatel na současné trase jsou naprosto nepřijatelné a budou se vlivem neustále rostoucí intenzity dopravy stále zhoršovat. I při optimistickém termínu výstavby potrvá ještě minimálně 10 let, než se situace zlepší. Není třeba diskutovat o tom, že rychlostní silnice, která vyvede dopravu z obcí, měla být v tomto úseku již dávno postavena. Proto jakékoliv prodlužování výstavby nové trasy R35 je třeba odmítnout.
 
Jaké vlastnosti si nejvíce vážíte a které nesnášíte?
Změnou společenské formace se mění i hierarchie hodnot, dochází ke změně jednání. Tentokrát stručně - poukážu na své motto.
Motto:
»Mosty lidskosti, solidaritě a slušnosti.
Hráze bezohlednosti, ignoranci a sobectví.«
 
Jaké jsou vůbec vaše priority?
* Podpora projektů a aktivit k prevenci sociálně patologických jevů (drogové závislosti, gamblerství) a kriminality;
* Zaměření na aktivity využívající regionální tradice a zvyky - jako např. udržení místních nářečí (podkrkonošské a podještědské nářečí v povídce a pohádce) atd.;
* Efektivní optimalizace školské sítě se zaměřením na potřeby dětí a obcí, nikoli pouze na ekonomické hledisko;
Nezbavovat se zodpovědnosti za vzdělání převodem školských zařízení na soukromé a církevní subjekty;
* Podpora neziskových organizací jako např. dětských sdružení, Zoo a Botanické zahrady v Liberci;
* rovnoprávná příhraniční spolupráce v Trojzemí;
 
Jste kandidátka do Poslanecké sněmovny. Přibližme vás trochu voličům. Jaké jsou vaše koníčky?
Realizace zájmů se postupně mění, respektive jich ubývá s omezením času a možnostem. Dříve jsem hodně četla, pracovala s hlínou, přírodními materiály. Velkým koněm byla řezbařina, dnes je pro mě dlabání výjimečnou odměnou.
Jsou mně blízké aforismy, citáty. Společnost mistrů Verdiho, Donizettiho, Pucciniho, Čajkovského, Dvořáka, Smetany..., zpěv Pavarottiho zastíní mnohý politický marasmus. A v této souvislosti vnímám, že zde nacházím shodu s příznivci nejrůznějšího politického smýšlení, dokážeme si naslouchat, stavíme na pozitivech. Žijeme vedle sebe. A následně, nejen v zastupitelstvu akcentujeme to, co nás rozděluje, místo toho, co nás spojuje.
Moji skutečnou »megaláskou« jsou však kočičáci, malý i ti přerostlí.
Soužití s mým perským kočičákem je blahodárným kořením na upozadění člověčích starostí a pocitu únavy z každodenního uštvaného kolotání. Kočičí nekonečná hrdost, vrnící sametová něžnost i nezkrotná divokost, ale i tajemnost snoubená s důstojností otevírají svému dvounožci vrátka do pohody, štěstí a entuziasmu pro snazší překonávání všech problémů.
 
* Kdybyste měla tu moc a mohla něco konkrétního na Liberecku zařídit. Co by to bylo?
Takže tři přání - dar rybky zlaté?
1. Kouzelné hlasovací zařízení pro zastupitele, které by odmítlo registrovat hlas, když se zastupitel odchýlí od svého volebního programu či hlasuje ve prospěch jakýchkoli lobby (i plesknout po pacce by ho mohlo). Nemuselo by se pak říkat po Liberci, že zatímco politická reprezentace slibuje vzdušné zámky, skupuje na zemi nejen parcely.
2. Naplnit povážlivě zadluženou městskou kasu, neumožnit z ní vybrat ni korunu, pokud budou projekty sloužit pouze úzké skupině lidí. Jak má naše liberecká kasa košatět, když kdekdo z ní škube korunu? Následky plodných politických diskusí spočívají v tom, že alimenty pak platí Liberečáci.
3. Potkávat sousedy nezatížené starostmi o zajištění základních životních potřeb, jako jsou střecha nad hlavou za únosný nájem, mít čím nakrmit rodinu, mít práci, prostě nežít od výplaty k výplatě a mít více důvodů k úsměvu, radosti. Potkávat pohodové sousedy v naší kouzelné zoo, botanické zahradě, nádherném Dvadle F. X. Šaldy a dalších ryze libereckých skvostech, protože se tam prostě chtějí podívat, mají na to a není to pro nás přepychem.
Haló noviny 1. března 2010, Jaroslav KOJZAR