Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko ÚV KSČM ke schválení státního rozpočtu na rok 2010

14. 12. 2009
Stanovisko ÚV KSČM ke schválení státního rozpočtu na rok 2010

PRAHA - Světová hospodářská krize a asociální politika české pravice způsobují v České republice opětovný růst evidované nezaměstnanosti na 8,6 %, dnes už reálně 10 %.

 

Na úřadech práce tak bylo k 30. listopadu registrováno 508 909 nezaměstnaných. Průměrná mzda sice vzrostla ve třetím čtvrtletí letošního roku na 23 350 Kč hrubého, ale téměř tři čtvrtiny ze 4,1 mil. zaměstnanců na ni většinou zdaleka nedosáhnou. Dluhy domácností vzrostly na 966,5 miliardy Kč. V České republice se ještě více rozevřely nůžky sociální nerovnosti.

 

Licitacemi a s podporou politických stran ODS, ČSSD, Strany zelených, KDU-ČSL a TOP 09 pravicová tzv. úřednická vláda Jana Fischera navrhla státní rozpočet České republiky na rok 2010. Vycházel z politických dohod pravice a sociální demokracie uzavřených při schválení vládního Janotova balíčku. Ten znamenal především zvýšení obou sazeb DPH nebo spotřební daně na benzin a na druhou stranu výrazně omezil podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky a platy zaměstnanců veřejného sektoru. Pomoci snížit státní dluh a zaplatit ztráty na zisku soukromého sektoru v hospodářské krizi měli ti nejpotřebnější. Komunistická strana Čech a Moravy jako jediná z parlamentních stran tento postup odmítla.

 

Státní rozpočet na rok 2010, schválený Poslaneckou sněmovnou PČR ve středu 9. listopadu, počítá se schodkem 162,7 miliardy Kč při příjmech 1,022 bilionu Kč a výdajích 1,185 bilionu Kč. KSČM svými hlasy podpořila a prosadila zachování výše mzdových prostředků pro pracovníky veřejného sektoru, zvýšení dotací o 1,5 miliardy Kč pro české zemědělce a výrazné navýšení finančních prostředků pro sociální služby. KSČM nepodpořila státní rozpočet v závěrečném hlasování, protože vychází z představ pravicového pojetí podílu státu na zmírnění a překonání hospodářské krize. Schválený státní rozpočet nedostatečně zohledňuje sociální potřeby společnosti, snižuje výdaje na školství, vědu a výzkum, počítá se zachováním regulačních poplatků ve zdravotnictví, snižuje státní investice pro český průmysl a dopravní infrastrukturu, důležité pro zachování a tvorbu pracovních míst.

 

Prezident České republiky Václav Klaus je zklamán schváleným rozpočtem a vývojem v České republice. Pravice se cítí podvedena sociální demokracií za nedodržení uzavřené politické dohody. Straší navýšením schodku státního rozpočtu z 5,3 % až na 5,8 % HDP, ale záměrně zamlčuje, že je třeba získat 285 miliard formou státních dluhopisů i z dlouhodobých úspor občanů. Rozpočtové změny označuje za populismus. KSČM upozorňuje, že přijaté rozpočtové změny představují pouze jedno procento objemu státního rozpočtu a nemají tedy vliv na jeho strukturu.

 

Rozpočet České republiky je od roku 1996 trvale deficitní. Stát není dnes schopen umořovat jistinu státního dluhu ani platit jeho úroky. Tím, kdo nese odpovědnost jak za dvacet let polistopadového vývoje české společnosti, tak za zadluženost českého státu, jsou všechny vlády i politické strany, které se na nich podílely. Za podobu současného státního rozpočtu nesou odpovědnost ti, kteří umožnili vznik současné pravicové úřednické vlády, hlasovali pro vládní úsporný balíček a stanovili v prvním čtení základní číselné parametry státního rozpočtu pro rok 2010. Tedy jak ODS, tak ČSSD. Přístup současných vládních stran k sestavení a hlasování o státním rozpočtu je projevem nejen krize hospodářské, ale i politické. Opakované snahy pravice o zákaz činnosti KSČM jsou pokusem zakrýt jejich vlastní neschopnost spravovat a řídit český stát.

 

Komunistická strana Čech a Moravy jednoznačně odmítá asociální demagogii pravice požadující snížení státního deficitu omezením plateb v sociální oblasti a sociálního a důchodového systému pojištění. Opakovaně KSČM požaduje a bude prosazovat zavedení daňové progrese podle výše příjmů fyzických i právnických osob, zrušení stropů na sociálním a zdravotním pojištění. K překonání hospodářské krize je nezbytné jak zachování solidárního sociálního systému, tak zvýšení investic do školství, vědy a výzkumu, průmyslu a dopravní infrastruktury, udržení konkurenceschopnosti českého zemědělství. Tak dojde k zachování a tvorbě nových dlouhodobých pracovních příležitostí.

 

To je základní přístup Komunistické strany Čechy a Moravy k řešení současné krize v České republice.

 

V Praze dne 12. prosince 2009

 

 
Haló noviny 14. 12. 2009